Opleiding

Ben Middeldorp (*1949) begon op 6-jarige leeftijd met orgellessen van Peter van Boggelen, vervolgde de lessen vanaf z'n 12e bij Piet Kiel, en tijdens zijn studietijd aan kweekschool Rehoboth te Utrecht bij Henk Seldenthuis.


Na het behalen van zijn volledige onderwijsbevoegdheid studeerde hij aan het Utrechts Conservatorium Schoolmuziek bij Chris Bos en Orgel bij Stoffel van Viegen en Kees van Houten, bijvak koordirectie aangevuld met de Kurt Thomas-cursus in Den Haag.


In 1977 wordt de studie afgerond met de Akte Schoolmuziek en v.w.b. het orgelspel met de Onderwijsbevoegdheid B + Einddiploma Solospel voor Uitvoerend Musicus.afb:  voormalig interieur      

 Gereformeerde kerk    

Schaepmanstraat Tiel  

Flentrop-orgel 1951     

(mijn studieorgel van 1978-2020)   (voor geluidsopname:    

zie audio 7 en 8)